Onderstaande kleuren (LUXE en PREMIUM) zijn beschikbaar voor de volgende fotoboeken:

E X C E L L E N T   L E E R  L U X E  – K L E U R E N

E X C E L L E N T   L E E R  P R E M I U M – K L E U R E N

E X C E L L E N T   L E E R  G E N U I N E – K L E U R E N

NEEM OOK EEN KIJKJE BIJ DE ANDERE MATERIALEN

LEER STANDAARD

EXCELLENT LINNEN

EXCELLENT STOF

EXCELLENT ZIJDE